Cử nhân Kỹ thuật Tài chính

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages (ZYUFL), a full-time institute offering regular undergraduate education, is located in Shaoxing, the famous writer Lu Xun ancient city with a rich cultu ... Đọc thêm

Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages (ZYUFL), a full-time institute offering regular undergraduate education, is located in Shaoxing, the famous writer Lu Xun ancient city with a rich cultural heritage. The history of ZYUFL dates back to its founding in 1981. Đọc ít hơn
Thiệu Hưng
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.