Cử nhân Kỹ thuật Thủy sản

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Ege University, the fourth founded university of Turkey, is established by law No. 6595 issued on May 20th,1955 and began its educational life on November 5th, 1955. Since its establishment, Ege Unive ... Đọc thêm

Ege University, the fourth founded university of Turkey, is established by law No. 6595 issued on May 20th,1955 and began its educational life on November 5th, 1955. Since its establishment, Ege University, as Turkey’s fourth and the region’s first and the oldest university, has adopted the principles of contributing to the scientific world on a universal scale by producing knowledge-rich in quantity and quality, educating productive individuals and culturally well-equipped researchers who are conscious about local and global facts, and creating a higher added value with its regional strength by prioritising social benefit. Đọc ít hơn
Izmir
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.