Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng Luyện kim

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Today, beginning the XXI century, the past and present come together in this University. The impetus of the new generations keeps alive the desire of a man, Don Federico Santa María Carrera, who let h ... Đọc thêm

Today, beginning the XXI century, the past and present come together in this University. The impetus of the new generations keeps alive the desire of a man, Don Federico Santa María Carrera, who let his altruistic and entrepreneurial spirit fly without limits, more than a century ago. His legacy is the result of his vision, will, and imagination, values ​​possessed by few men called to build history. Đọc ít hơn
Valparaíso
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.