Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình Kỹ thuật Xây dựng chuẩn bị cho sinh viên thiết kế và quản lý cơ sở hạ tầng dân dụng bao gồm tài nguyên nước, kỹ thuật địa kỹ thuật, kỹ thuật kết cấu và giao thông. Chương trình này dựa trên chương trình của Đại học bang San Diego và được định vị để được công nhận quốc tế theo tiêu chuẩn của Hội đồng Kỹ thuật và Công nghệ Hoa Kỳ. Sinh viên tốt nghiệp có thể được dự kiến sẽ đạt được các vị trí trong khu vực tư nhân hoặc công cộng trong các vị trí thiết kế hoặc quản lý của các công ty tiện ích, đô thị, công ty tư vấn kỹ thuật hoặc lĩnh vực sản xuất và khai thác. Nhu cầu về các kỹ sư có trình độ và nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ ở cả trong nước và quốc tế trong khi thị trường địa phương hiện đang bị thiếu hụt và các cơ hội thực tập hiện đang được lấp đầy trong năm thứ hai của nghiên cứu về trường đại học bang San Diego hoạt động ở Tbilisi . Ngoài ra còn có cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học tập ở nước ngoài tại San Diego hoặc các trường đại học quốc tế khác ở cấp độ Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

3 lý do để học chương trình Xây dựng tại Ilia State University

  • ABET "American" theo dõi các chương trình đã được các chuyên gia Mỹ đánh giá tích cực;
  • Các chương trình theo phong cách học tập của Mỹ về giáo dục phổ thông bổ sung các môn kỹ thuật;
  • Chương trình Kỹ thuật Xây dựng bao gồm các hướng rộng trong nhiều lĩnh vực cơ sở hạ tầng (xem mô tả phòng thí nghiệm ở đây), so với các chương trình kế thừa truyền thống của Liên Xô chỉ tập trung theo một hướng.

Thời lượng chương trình

Thời lượng chương trình là 8 học kỳ (240 tín chỉ) và sinh viên tốt nghiệp có cơ hội đạt được chuyên ngành nhỏ cùng với cốt lõi. Cấu trúc của chương trình bao gồm một mô-đun chung - 60 tín chỉ, chuyên ngành cốt lõi (chính) - 120 tín chỉ, phụ (trong Quan hệ quốc tế) - 60 tín chỉ.

Bằng cấp học thuật

Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng

Yêu cầu nhập học

  • Hoàn thành thành công trường trung học (cao cấp)
  • Trình độ tiếng Anh (tương đương B2)
  • Phỏng vấn

Thời hạn

  • Tuyển sinh cho học kỳ mùa thu: 10 tháng 8
  • Tuyển sinh cho học kỳ mùa xuân: 30 tháng 11
Cập nhật lần cuối Tháng 11 2019

Giới thiệu về trường

Ilia State University was founded in 2006, as a result of the unification of 6 different academic institutes with long and varied histories. Currently, Ilia State University is one of the leading rese ... Đọc thêm

Ilia State University was founded in 2006, as a result of the unification of 6 different academic institutes with long and varied histories. Currently, Ilia State University is one of the leading research and educational institutions in Georgia, which aims to create, transfer and apply knowledge for the purposes of scientific advancement and societal development at the local as well as at the international level. ISU provides extremely advanced academic community where the students can learn from experts and gain the qualification they are looking for. Ilia State University represents a special connection between students and professors – a multifunctional educational and scientific institution where the joint work of professors, students, researchers and instructors creates a unified space for higher education and research. Đọc ít hơn