Cử nhân Kỹ thuật hóa học và Kỹ thuật Quy trình

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Anhui University of Science and Technology (AUST) was established in 1945. It is the earliest engineering college in Anhui Province and one of the two earliest universities in China conducting the hig ... Đọc thêm

Anhui University of Science and Technology (AUST) was established in 1945. It is the earliest engineering college in Anhui Province and one of the two earliest universities in China conducting the higher education of mining sciences. It is under the co-construction of the Anhui Provincial Government and the State Administration of Work Safety. It is also one of the 100 universities in the middle and west of China that are supported by the National Plan of Higher Education Rejuvenation. Đọc ít hơn
Huainan
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.