Read the Official Description

Kỹ thuật hệ thống điện tử là một lĩnh vực kỹ thuật rộng bao gồm nhiều trường con bao gồm các lĩnh vực liên quan đến quyền lực, thiết bị đo đạc, viễn thông, thiết kế mạch bán dẫn và nhiều lĩnh vực khác. Các khóa học tự chọn được cung cấp trong các lĩnh vực chuyên ngành là Hệ thống Tự động hóa Công nghiệp, Hệ thống Điện tử Sinh học và Hệ thống nhúng.

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này có thể được sử dụng như kỹ sư sản xuất, kỹ sư thiết bị, kỹ sư bảo trì, kỹ sư thiết kế, kỹ sư bán hàng / tiếp thị hoặc theo đuổi bằng sau đại học. Họ có thể dễ dàng làm việc trong các ngành và công ty Nhật Bản vì họ đã có được kiến ​​thức, kinh nghiệm và văn hóa làm việc phù hợp của Nhật Bản trong khi học tại MJIIT.

Program taught in:
Anh
Universiti Teknologi Malaysia

See 25 more programs offered by Universiti Teknologi Malaysia »

Last updated June 1, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
4 - 6 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline