Cử nhân Kỹ thuật kiến trúc

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Hefei University (HFU), previously known as Hefei Union University, is an undergraduate university founded in 1980. It was “born in the era of reform and opening-up, and develops in the period of inno ... Đọc thêm

Hefei University (HFU), previously known as Hefei Union University, is an undergraduate university founded in 1980. It was “born in the era of reform and opening-up, and develops in the period of innovation”. During its early years, the university put forward a school-running mode that features “appropriate tuition, self-job-finding, discipline in line with practical needs, and logistics outsourcing”, which aroused great interest of the society and was covered by mainstream media like People’s Daily and Guangming Daily. The university was once honored as a forerunner in China’s Higher Education Reform. Đọc ít hơn
Hợp Phì
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.