Cử nhân Kỹ thuật và Sản xuất Ô tô

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The College of High Business Management AC, is an Institution of Higher Education, which offers in a specialized way, the Bachelor's Degree in Senior Business Management, Design and Consulting of Pers ... Đọc thêm

The College of High Business Management AC, is an Institution of Higher Education, which offers in a specialized way, the Bachelor's Degree in Senior Business Management, Design and Consulting of Personal and Corporate Image, Law and Legal Consulting and Business Administration and Management, Through a very competitive study program each, which will allow graduate students to be multifunctional leaders. Đọc ít hơn
Thành phố Puebla
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.