Cử nhân KHOA HỌC DƯỢC

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The JoAnn McGrath School of Nursing and Health Professions (SON) requires that students complete a Practice-based Inquiry Project (PBIP) in educational and/or clinical settings in partial fulfillment ... Đọc thêm

The JoAnn McGrath School of Nursing and Health Professions (SON) requires that students complete a Practice-based Inquiry Project (PBIP) in educational and/or clinical settings in partial fulfillment of the requirements for graduation from the Master of Science in Nursing (MSN) program. The Getting Started page for student researchers describes important requirements for completing the appropriate forms if the PBIP has been determined to have a research component. Đọc ít hơn
Milwaukee
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.