Cử nhân Khoa học (B.Sc.) trong Quản lý Nguồn nhân lực

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Gulf University has been founded based on a strong vision to ensure that it will offer high-quality education and provide graduates with strong intellectual and social foundations, thus helping our gr ... Đọc thêm

Gulf University has been founded based on a strong vision to ensure that it will offer high-quality education and provide graduates with strong intellectual and social foundations, thus helping our graduates to live as full contributors and compassionate members of a global society. Gulf University aims to establish itself as a distinguished higher education provider that will appeal to international, Bahraini and GCC students who prefer to be educated in a cultural environment, which is acceptable to parents and students alike. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.