Cử nhân Khoa học (Toán học công nghiệp)

Chung

Chương trình mô tả

Năm 1

Giới thiệu chương trình toán học công nghiệp, phương pháp toán học I, thống kê, tính toán, cơ học / nguyên tắc hóa học, nền văn minh Hồi giáo và châu Á, phương pháp toán học II, lập trình máy tính, đại số tuyến tính, phương trình vi phân I, kỹ năng tiếng Anh học thuật, Malaysia Dynamics.

Năm 2

Thống kê toán học, phương pháp số I, Toán rời rạc, phương trình vi phân II, tính toán vector, công nghệ khoa học và nhân văn, phương pháp toán học III, toán học nâng cao, toán học mô hình I, lập trình tuyến tính, nâng cao tiếng Anh cho kỹ năng học tập, sáng tạo và tự chọn sáng tạo (Chọn 2 tín chỉ ): Tư duy sáng tạo và quan trọng và sáng tạo.

Năm thứ 3

Kiểm soát chất lượng thống kê, Mô hình toán học II, Tiếng Anh chuyên ngành, Phát triển con người (Chọn 2 tín chỉ): Kỹ thuật và Phát triển hoặc Đạo đức nghề nghiệp, Môn tự chọn (Chọn 6 tín chỉ), Đào tạo công nghiệp (HW) (SHORT SEM), Thiết kế thử nghiệm, Các phương pháp số II, Doanh nhân và Phát triển doanh nghiệp, Dịch vụ học tập, Môn tự chọn (Chọn 6 tín chỉ)

Năm thứ 4

Dự án Đại học I, Môn tự chọn (Chọn 12 tín chỉ), Dự án Đại học II, Môn tự chọn (Chọn 12 tín chỉ)

Môn tự chọn

Lý thuyết quyết định, thiết lập lý thuyết và logic, phương trình vi phân từng phần, tính toán các biến thể, quyết định đa mục tiêu, hành vi tổ chức, phân tích đa biến, thống kê, lập trình C, cơ học chất lỏng, phương pháp tối ưu, nguyên tắc tiếp thị, biến phức tạp, đại số hiện đại, Chuỗi thời gian, Quy trình ngẫu nhiên, Động lực học tính toán, Lập kế hoạch, Nguyên tắc quản lý, Mô hình tuyến tính tổng quát, Kỹ thuật lấy mẫu, Kiểm soát tối ưu, Mô phỏng sự kiện rời rạc, Toán tài chính.

Triển vọng nghề nghiệp

Quản lý bảo đảm chất lượng, kỹ sư kiểm soát sản xuất và cán bộ lập kế hoạch trong các ngành như sản xuất, viễn thông và dầu

Cập nhật lần cuối Tháng 6 2018

Giới thiệu về trường

In the early years of its establishment, Universiti Teknologi Malaysia, School of Professional and Continuing Education (UTMSPACE) offered professional development programs such as short courses, semi ... Đọc thêm

In the early years of its establishment, Universiti Teknologi Malaysia, School of Professional and Continuing Education (UTMSPACE) offered professional development programs such as short courses, seminars, workshops and in-house training. However, due to an overwhelming demand for part-time and full-time educational programs in both private and public sectors, UTMSPACE took the initiative of offering mainstream academic programs starting from the academic year 1995/96. Đọc ít hơn
Kuala Lumpur , Skudai + 1 Hơn Ít hơn