Cử nhân Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế

Chung

Chương trình mô tả

Cử nhân Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế

Khoa Kinh tế, Hành chính và Khoa học Xã hội

Có khả năng thích ứng với các mô hình quản lý thay đổi và điều kiện thị trường và cải tiến liên tục là những nhu cầu quan trọng nhất của thế giới toàn cầu hoá. Bahçeşehir Đại học Síp Khoa Kinh tế

Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế

  • GS. TS. Nurşin A. Güney
  • GS. TS. Vişne Korkmaz
  • Hỗ trợ.Prof. Tiến sĩ Pınar Kadıoğlu
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Bahçe?ehir Cyprus University (BAU Cyprus University) is established as a member of BAU Global Education Network. BAU Global Education Network includes higher education institutions and language school ... Đọc thêm

Bahçe?ehir Cyprus University (BAU Cyprus University) is established as a member of BAU Global Education Network. BAU Global Education Network includes higher education institutions and language schools located in three different continents (North America, Europe and Asia). Its purpose is to provide the opportunity for students to benefit from academic means having an equal level and located in different continents and countries, and get an education in different campuses to enable them to have an international vision. Đọc ít hơn