Cử nhân Khoa học Kinh doanh và Quản lý

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Moscow Institute, named after Touro, is an official branch of the US university - Touro College and University (New York). Moscow Institute. Turo has existed since 1990 and offers different forms of ... Đọc thêm

Moscow Institute, named after Touro, is an official branch of the US university - Touro College and University (New York). Moscow Institute. Turo has existed since 1990 and offers different forms of education: full-time, part-time, and part-time. The cost of training is fixed for the entire period of training and does not change. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.