Cử nhân Khoa học Máy tính

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Our university grew out of educational institutions in Puerto Rico and Cuba. The Seventh-day Adventist Church opened its first school in Aibonito, Puerto Rico, in 1920. In 1946 it established the Metr ... Đọc thêm

Our university grew out of educational institutions in Puerto Rico and Cuba. The Seventh-day Adventist Church opened its first school in Aibonito, Puerto Rico, in 1920. In 1946 it established the Metropolitan Adventist Academy, a comprehensive high school, in Santurce. In 1957 the Puerto Rican Adventist College was founded in Mayagüez. In May 1961, he received authorization to offer the university-level programs that had been offered at the Colegio de las Antillas in Santa Clara, Cuba. In September of that year, it was changed to the Puerto Rico Adventist College; and later, in March 1962, the name was changed to Antillean College. On August 18, 1989, the Council of Higher Education authorized the new name of Antilles Adventist University (UAA). Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.