Đọc Mô tả chính thức

Bạn có muốn học cách sử dụng các kỹ năng sáng tạo và kỹ thuật của mình để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau và gây ảnh hưởng đến thế giới không? Nếu vậy, nghiên cứu khoa học máy tính tại Hope College là dành cho bạn.

Đội ngũ cam kết của chúng tôi dành riêng cho việc phát triển các sinh viên có kiến ​​thức sâu sắc để giải quyết các vấn đề kỹ thuật khó khăn nhất trong khi cũng có cơ sở kiến ​​thức rộng lớn được đào tạo bởi nền giáo dục tự do và được các trường công nghiệp và sau đại học tìm kiếm.

Một thành phần quan trọng trong triết lý giáo dục của chúng tôi là giúp sinh viên trở thành chuyên gia sẵn sàng thích nghi với tốc độ thay đổi nhanh chóng trong thế giới công nghệ, đồng thời tạo cho họ nền tảng vững chắc trong các nguyên tắc cốt lõi bền vững của kỷ luật.

Là một sinh viên khoa học máy tính tại Hope, bạn sẽ:

  • Được giảng dạy bởi các giảng viên biết bạn và làm việc chăm chỉ để cung cấp nền giáo dục tốt nhất hiện có, phù hợp càng nhiều càng tốt cho sở thích và tài năng cụ thể của bạn
  • Có cơ hội để tiếp tục trải nghiệm trong lớp học của bạn thông qua nghiên cứu và nghiên cứu độc lập, cũng như thông qua nhiều cơ hội thực tập
  • Tận hưởng mối quan hệ mạnh mẽ với các sinh viên khác trong khoa, với nhiều cơ hội học tập ngang hàng giúp bổ sung sự tiếp cận trực tiếp tới giảng viên
  • Được cung cấp tất cả các thiết bị và công cụ bạn cần để đáp ứng và vượt quá tiềm năng của bạn
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 17 các khóa học tại Hope College »

Cập nhật lần cuối July 2, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
34,990 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date