Read the Official Description

AACSB Accredited
105964_CS_Class.jpg

Khoa học Máy tính là một ngành năng động, đòi hỏi sự sáng tạo, hiểu biết, kiến ​​thức và kỹ năng trong việc giải quyết vấn đề. Bằng cấp Khoa học Máy tính của USI chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp cho các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực đang phát triển này hoặc để nghiên cứu sau đại học. Thực hành những gì bạn học:

 • Thực tập cung cấp trải nghiệm thực tế
 • Các dự án lớp giúp giải quyết các vấn đề do các doanh nghiệp và tổ chức khu vực trình bày
 • Học sinh và giảng viên làm việc cùng nhau
 • Chương trình du học

Chủ đề nghiên cứu:

 • kỹ thuật phần mềm
 • phát triển hệ thống
 • trí tuệ nhân tạo
 • cấu trúc dữ liệu

Lĩnh vực quan tâm:

 • phát triển phần mềm
 • quản lý mạng
 • Kinh doanh điện tử
 • ngôn ngữ lập trình

Chuyên ngành

 • Hệ thống thông tin máy tính
 • Khoa học máy tính

Mô tả chương trình

Program taught in:
Anh

See 3 more programs offered by University of Southern Indiana »

Last updated December 5, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date

USI Knowledge for Life