Cử nhân Khoa học Tài chính và Kế toán (BA)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

It gives me great pleasure to welcome you to our website. I would like to recommend to you the Paul Tomori College, its educational offerings, and everything behind it. I am confident that you will fi ... Đọc thêm

It gives me great pleasure to welcome you to our website. I would like to recommend to you the Paul Tomori College, its educational offerings, and everything behind it. I am confident that you will find in our offer a form of training, a specialization and further training opportunities. If we manage to arouse your interest, our College also welcomes you at its open day events, where you can personally see the virtues of our institution, the work going on here and the atmosphere prevailing with us. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.