Cử nhân Khoa học Thần kinh

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The College of Natural Science (NatSci) at Michigan State University is home to 29 departments and programs in the biological, physical and mathematical sciences. The college averages $57M in research ... Đọc thêm

The College of Natural Science (NatSci) at Michigan State University is home to 29 departments and programs in the biological, physical and mathematical sciences. The college averages $57M in research expenditures annually while providing world-class educational opportunities to more than 5,700 undergraduate majors and nearly 1,000 graduate students. There are 800+ faculty and academic staff associated with NatSci and more than 63,000 living alumni worldwide. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.