Cử nhân Khoa học Thiết kế Nội thất

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Scientific College of Design is a private art and design institution of higher learning located in Muscat, Sultanate of Oman. Established by a Ministerial Decree and regulated by the Ministry of H ... Đọc thêm

The Scientific College of Design is a private art and design institution of higher learning located in Muscat, Sultanate of Oman. Established by a Ministerial Decree and regulated by the Ministry of Higher Education, the college officially instigated its academic programs and services in October 2004. The college is governed by a board of trustees, guided by the Directorate General of Private Universities and Colleges. Đọc ít hơn
Quảng trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.