Cử nhân Khoa học Vật lý

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Founded in 1911, LMU is a top-ranked university rooted in the Jesuit and Marymount traditions. We are committed to fostering a diverse academic community rich in opportunity for intellectual engagemen ... Đọc thêm

Founded in 1911, LMU is a top-ranked university rooted in the Jesuit and Marymount traditions. We are committed to fostering a diverse academic community rich in opportunity for intellectual engagement and real-world experience. We enroll an academically ambitious, multicultural, and socioeconomically diverse student body. We recruit, retain and support a diverse faculty committed to excellence in teaching, research, scholarship and creativity. Our three campuses are rooted in the heart of Los Angeles, a global capital for arts and entertainment, innovation and technology, business and entrepreneurship. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.