Read the Official Description

Yêu cầu đầu vào

Sự miêu tả

  • Bất kỳ trình độ nào được Đại học xem xét sẽ tương đương với bất kỳ điều nào ở trên.
  • Ít nhất sáu (6) đối tượng cấp độ CXC / GCE 'O' cấp I, II, hoặc III, hoặc A, B, hoặc C, tương ứng. Các môn học phải bao gồm tiếng Anh và Toán.
  • Ít nhất ba (3) cấp độ GCE 'A' vượt qua hoặc sáu (6) CAPE, ở các cấp độ thích hợp.
  • Văn bằng của một trường đại học được công nhận.
  • Văn bằng trong nghiên cứu truyền thông với điểm trung bình 2.4 hoặc cao hơn.
Program taught in:
Anh

See 3 more programs offered by University of Guyana »

Last updated July 25, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019