Cử nhân Khoa học Xã hội

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The UCEVA is a public institution of higher education, committed to the training of upright professionals for the human development of the region and the country, in the context of its social responsi ... Đọc thêm

The UCEVA is a public institution of higher education, committed to the training of upright professionals for the human development of the region and the country, in the context of its social responsibility; founded on the exercise of its autonomy, with continuous improvement as a quality condition, from an integrating curriculum mediated by an interstructuring pedagogical model, relevant for the transformation of the life of its stakeholders, responding through the generation of knowledge to the challenges of glocal society. In its commitment to permanence in time for the year 2030, the UCEVA will be recognized as an institution of high quality in its missionary processes, its significant impact on regional and national development and inclusive dialogue with glocal society, guiding its actions to the continuous search for the transformation of the life of its stakeholders. Đọc ít hơn
Tulua
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.