Cử nhân Khoa học Y sinh với chuyên ngành Khoa học Y học

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Founded in 1981, the University of Macau (UM) is the only internationalised public comprehensive university in Macao, with a modern governance model. 80 percent of its faculty members are from outside ... Đọc thêm

Founded in 1981, the University of Macau (UM) is the only internationalised public comprehensive university in Macao, with a modern governance model. 80 percent of its faculty members are from outside Macao. With English as the main medium of instruction, the university is committed to producing creative and socially responsible graduates with a global mindset and international competitiveness. Quality Education Teaching units at UM include Faculty of Arts and Humanities, Faculty of Business Administration, Faculty of Education, Faculty of Health Sciences, Faculty of Law, Faculty of Social Sciences, Faculty of Science and Technology, Honours College, Graduate School, and Centre for Continuing Education. Research institutes include the Institute of Chinese Medical Sciences, Institute of Applied Physics and Materials Engineering, Institute of Collaborative Innovation, Institute of Microelectronics, Centre for Macau Studies, Asia-Pacific Academy of Economics and Management, and Institute of Advanced Studies in Humanities and Social Sciences. Currently, there are more than 10,000 students at UM. For undergraduate students, the university provides a unique ‘4-in-1’ education, which consists of discipline-specific education, general education, research and internship education, and community and peer education. Adopting a credit system and a collegiate system, the university offers around 130-degree programmes at bachelor’s, master’s, and doctoral levels, covering a variety of fields, including literature, language, business administration, marketing, accounting, finance, international integrated resort management, science, education, biomedical science, law, history, economics, psychology, sociology, communication, engineering, computer science, and Chinese medical sciences. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.