Cử nhân Khoa học Y tế và Y tá

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

While providing high-level specialized education, this university has developed a wide variety of education in community medicine, health preservation, and welfare, and in doing so, it has contributed ... Đọc thêm

While providing high-level specialized education, this university has developed a wide variety of education in community medicine, health preservation, and welfare, and in doing so, it has contributed to the cultivation of the qualifications to respond to the broader needs of people with respect to health and illness as medical personnel. We train healthcare professionals who turn a stern eye toward disease but a gentle eye toward the “person who has the disease”. Moreover, we train healthcare professionals who have developed an international perspective through practice in a medical education program based on international standards (WFMG) as well as through global exchange. By enhancing the School of Medicine’s Basic Medical Practicum and promoting the MD-PhD course, we seek to cultivate a research mind through undergraduate education. Đọc ít hơn
Wakayama
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.