Cử nhân - Khoa học máy tính

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Muhlenberg College aims to develop independent critical thinkers who are intellectually agile, characterized by a zest for reasoned and civil debate, committed to understanding the diversity of the hu ... Đọc thêm

Muhlenberg College aims to develop independent critical thinkers who are intellectually agile, characterized by a zest for reasoned and civil debate, committed to understanding the diversity of the human experience, able to express ideas with clarity and grace, committed to lifelong learning, equipped with ethical and civic values and prepared for lives of leadership and service. Đọc ít hơn
Allentown
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.