Cử nhân Khoa học quản lý

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Beijing Information Science and Technology University (BISTU), a merger of its two predecessors, Beijing Institute of Machinery (BIM, supervised by the former Ministry of Machinery Industry) and Beiji ... Đọc thêm

Beijing Information Science and Technology University (BISTU), a merger of its two predecessors, Beijing Institute of Machinery (BIM, supervised by the former Ministry of Machinery Industry) and Beijing Institute of Information (BIT, supervised by the former Ministry of Electronics Industry), is an institution with a relatively complete system of academic disciplines in information science and technology and is principally supported and supervised by Beijing Municipality. The University now has five campuses, plus a New Campus under construction covering an area of over 800 thousand square meters located in Shahe. The phase one construction of the New Campus has basically been completed in 2020. Đọc ít hơn
Bắc Kinh
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.