Cử nhân Khoa học trong Tư pháp hình sự

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Founded in 1966, Albizu University (AU) is the first professional school of psychology established in the United States and the Caribbean. The university is accredited by the Middle States Commission ... Đọc thêm

Founded in 1966, Albizu University (AU) is the first professional school of psychology established in the United States and the Caribbean. The university is accredited by the Middle States Commission on Higher Education; its clinical psychology programs are accredited by the American Psychological Association, and the Master of Science in Speech and Language Pathology program is accredited by the Council on Academic Accreditation (CAA) of the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). The Ph.D. in Clinical Psychology program at AU’s San Juan campus received the Example of Excellence Award in Education in 2011, the only institution in Puerto Rico to receive this honor. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.