Cử nhân Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

North China Electric Power University (NCEPU) is a national key university of “Project 211” and “Project 985”, directly under the leadership of the Ministry of Education. Its headquarters locates in B ... Đọc thêm

North China Electric Power University (NCEPU) is a national key university of “Project 211” and “Project 985”, directly under the leadership of the Ministry of Education. Its headquarters locates in Beijing with a campus in Baoding. The two campuses carry out integrated management. NCEPU now has about 3,000 faculty members and over 20,000 full-time undergraduate students and near 10,000 post-graduate students. It covers an area of over 1,600 acres with a floorage of over 1 million square meters. Đọc ít hơn
Changping District
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.