Cử nhân Kiến trúc

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Ming Chuan University has been established for more than 60 years, and has become an internationalized university under Founder Pao’s leadership and faculty and staff members’ efforts. Ming Chuan Univ ... Đọc thêm

Ming Chuan University has been established for more than 60 years, and has become an internationalized university under Founder Pao’s leadership and faculty and staff members’ efforts. Ming Chuan University not only cultivates talents in high tech, humanities and management, but also strives to be a better and better comprehensive university in research, teaching and service. Ming Chuan University continues on the road to achieving internationally-recognized university status. Đọc ít hơn
5號
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.