Cử nhân Kinesiology

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Pedro de Valdivia University's mission is to contribute to the development of society in the regions in which it is inserted and to social inclusiveness. It trains professionals and suitable gradu ... Đọc thêm

The Pedro de Valdivia University's mission is to contribute to the development of society in the regions in which it is inserted and to social inclusiveness. It trains professionals and suitable graduates who respond to the requirements of the environment, through the transmission and development of knowledge aimed at improving training, with a student-centered educational model, strengthening critical thinking applied to professional work. Đọc ít hơn
La Serena
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.