Cử nhân Kinh doanh Du lịch và Quản lý Khách sạn

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The Universidad de la Cuenca del Plata (UCP) was born in 1993 at the impulse of the Jean Piaget Foundation (1992) whose antecedents, as the Jean Piaget Institute, came from primary and secondary educa ... Đọc thêm

The Universidad de la Cuenca del Plata (UCP) was born in 1993 at the impulse of the Jean Piaget Foundation (1992) whose antecedents, as the Jean Piaget Institute, came from primary and secondary education since 1982. In 1993 the UCP received authorization provisional to function and from 1994 it began its activities with three faculties - Social Sciences, Economic Sciences and Engineering - and four undergraduate careers, Bachelor's Degree in Psychology, Food Engineering with an intermediate degree of University Technician in Food Analysis, Bachelor's Degree in International Trade with an intermediate degree of University Analyst in International Trade and a Bachelor of Administration with an intermediate degree of University Analyst in Organization Administration. Đọc ít hơn
50
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.