AACSB Accredited

Với sự toàn cầu hóa nhanh chóng của kinh doanh, các công ty phải mở rộng hoạt động trên phạm vi quốc tế để duy trì tính cạnh tranh. Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế cung cấp các kỹ năng thiết yếu, thực hành và chuyên môn cho sinh viên tìm kiếm một tương lai như giám đốc điều hành kinh doanh quốc tế.

Khóa học 3 năm với năm thứ 3 trong quá trình thành lập đối tác.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Giấy chứng nhận ghi danh hiện tại hoặc bằng cấp cuối cùng có được
  • CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy phép cư trú
  • Báo cáo lớp cuối
  • Bằng chứng về địa chỉ nhà
    Bài kiểm tra tiếng Anh là không bắt buộc (sẽ được đánh giá trong một cuộc phỏng vấn skype) nhưng rất nên đưa vào một bài kiểm tra.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
ISC Paris Business School
Cập nhật lần cuối Tháng Ba 18, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
1 - 3 năm
Toàn thời gian
Price
7,950 EUR
7 950 mỗi năm
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

https://www.youtube.com/watch?v=2UVJ19pIsms