Read the Official Description

Với sự toàn cầu hóa nhanh chóng của kinh doanh, các công ty phải mở rộng hoạt động trên phạm vi quốc tế để duy trì tính cạnh tranh. Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế cung cấp các kỹ năng thiết yếu, thực hành và chuyên môn cho sinh viên tìm kiếm một tương lai như giám đốc điều hành kinh doanh quốc tế.

Khóa học 3 năm với năm thứ 3 trong quá trình thành lập đối tác.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Giấy chứng nhận ghi danh hiện tại hoặc bằng cấp cuối cùng có được
  • CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy phép cư trú
  • Báo cáo lớp cuối
  • Bằng chứng về địa chỉ nhà
    KHÔNG yêu cầu kiểm tra tiếng Anh (sẽ được đánh giá trong một cuộc phỏng vấn skype) nhưng nó được khuyến khích để bao gồm một.

Program taught in:
Anh
Last updated September 25, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
1 - 3 năm
Toàn thời gian
Price
7,650 EUR
7 650 euro mỗi năm
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date