Cử nhân Kinh tế

Chung

Có sẵn 3 địa điểm

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Oita University was established under a new system in 1949, consisting of the Faculty of Liberal Arts and Sciences (currently the Faculty of Education) and the Faculty of Economics, and was integrated ... Đọc thêm

Oita University was established under a new system in 1949, consisting of the Faculty of Liberal Arts and Sciences (currently the Faculty of Education) and the Faculty of Economics, and was integrated with Oita Medical University in 2003. Now it consists of 5 faculties (Education, Economics, Medicine, Science & Technology, and Welfare & Health Science) and 5 graduate schools (Education, Economics, Medicine, Science & Technology, and Welfare & Health Science), and it has about 5,600 students studying on both Dannoharu and Hasama campuses. In September of this year, we held a ceremony and reception to celebrate Oita University's 70th anniversary. Đọc ít hơn
Oita , Yufu , Oita + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.