Cử nhân Lâm nghiệp và Quản lý Môi trường Tự nhiên

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Agricultural University of Athens (AUA) offers high-level undergraduate and postgraduate Education and Research in Agricultural Science, and its vision is to achieve Educational and Research Excel ... Đọc thêm

The Agricultural University of Athens (AUA) offers high-level undergraduate and postgraduate Education and Research in Agricultural Science, and its vision is to achieve Educational and Research Excellence so as to occupy a dynamic position in the international academic environment. True to its traditional role of responding to the productive and developmental needs of the Greek economy and society, the AUA intervenes and develops in line with the development and orientation of modern education and science. Moreover, it is in continuous contact with society so as to make proposals and provide solutions to problems that arise within the Agri-Nutrition sector. The Agricultural University of Athens (AUA) is the third oldest university in Greece, after the University of Athens and the National Technical University of Athens (Metsovio). Đọc ít hơn
Athens , Athens + 1 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.