Cử nhân Lịch sử

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Since its founding in 1969, Changwon National University has been working tirelessly to open the horizon of 100 years beyond the 50th anniversary. Over the past half-century, we have cultivated people ... Đọc thêm

Since its founding in 1969, Changwon National University has been working tirelessly to open the horizon of 100 years beyond the 50th anniversary. Over the past half-century, we have cultivated people of talent who contribute to the development of the local community and have grown into a university which is the true pride of local citizens as the only national higher education institution in Changwon with a population of 1.1 million. Đọc ít hơn
Gyeongsangnam-do
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.