Cử nhân Logistics Kinh doanh

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University of National and World Economy /UNWE/ is the largest and the eldest higher economic school in Bulgaria and Southeastern Europe. It has a history of 100 years. The University originates f ... Đọc thêm

The University of National and World Economy /UNWE/ is the largest and the eldest higher economic school in Bulgaria and Southeastern Europe. It has a history of 100 years. The University originates from the Free University of Political and Economic Sciences established by Order No.2155 of July, 5th, 1920 of the Minister of National Enlightment. In 1940 /State Gazette, iss. No.126 of June, 7th, 1940/ it was transformed into State Higher Institute of Finance and Administrative Sciences and in 1947 it was reorganized as a Faculty of Economic and Social Studies at Sofia University. Đọc ít hơn
Sofia
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.