Cử nhân Mỹ thuật

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

In November 1973, the ChuGye School Foundation was approved by the Ministry of Education for founding a junior college of arts. Then, in March 1974, the college first opened its door with a total enro ... Đọc thêm

In November 1973, the ChuGye School Foundation was approved by the Ministry of Education for founding a junior college of arts. Then, in March 1974, the college first opened its door with a total enrollment of 200 students over Korean Music, Voice, Instruments, Korean Painting, and Western Painting departments and Mr. Hyung Bin Yim inaugurated as its first president. cation’ by cultivating a few but talented elite of art with professional knowledge and deep understanding of highly cultured life. Đọc ít hơn
Seodaemun-gu
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.