Sinh viên ghi danh vào năm 2018/2019 sẽ được học miễn phí nhờ sự tài trợ của Trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc gia. Ngoài ra còn có cơ hội cung cấp cho sinh viên nước ngoài học bổng trị giá 1 500 zł / tháng (khoảng 375 USD).

Mô tả chương trình

Các nghiên cứu ở Trung và Đông Âu: Lịch sử, Văn hoá và Xã hội (CEE) là một chương trình tiếng Anh hướng đến những ai quan tâm đến việc học về các cơ chế quản lý ở Trung và Đông Âu. Mục tiêu của lĩnh vực này là giáo dục các chuyên gia về lịch sử, nhân chủng học, dân tộc học và khoa học chính trị của khu vực cho phép phân tích các hiện tượng địa phương trong quá khứ cũng như thời điểm hiện tại. Chương trình bao gồm các lớp học lịch sử, nhân chủng học, dân tộc học và khoa học chính trị của CEE với sự nhấn mạnh đặc biệt vào thế kỷ 19 và 20. Nó bao gồm các lớp học về các vấn đề quan trọng cũng như các lớp học nhằm hoàn thiện kỹ thuật nghiên cứu. Sinh viên sẽ được tiếp cận thực tập ở cả các cơ sở công cộng và các công ty tư nhân.

Thông tin cá nhân của Graduate

Sinh viên tốt nghiệp các nghiên cứu của CEE nên sẵn sàng làm việc trong các bộ phận văn hoá của các cơ quan hành chính, các tổ chức, tổ chức quốc gia và quốc tế, các cơ sở văn hoá, các nhà xuất bản và các phương tiện thông tin đại chúng cũng như giáo dục. Họ sẽ có thể giải quyết các vấn đề chuyên nghiệp đơn giản, thu thập, xử lý và truyền tải thông tin cũng như tham gia vào công việc làm việc theo nhóm. Sinh viên tốt nghiệp nên nắm vững ngoại ngữ ở trình độ B2 và có thể sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật cần thiết cho nghề nghiệp.

Kết quả vòng loại

Danh sách xếp hạng phản ánh kết quả đạt được kết quả cuối cùng của ứng viên được tính dựa trên kết quả của một cuộc phỏng vấn xác minh động lực và trình độ học vấn của ứng viên.

Phí đăng ký

Phí nộp đơn là 20 USD (hoặc 75 PLN, hoặc 18 EUR). Lệ phí được trả riêng cho mỗi lần đăng ký và mỗi lần đăng ký có số tài khoản ngân hàng riêng được chỉ định thanh toán.

Học phí

Các nghiên cứu của CEE hoàn toàn miễn phí cho sinh viên Ba Lan và không phải là người Ba Lan. Chúng tôi cũng có cơ hội cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên nước ngoài là 1 500 zł / tháng (khoảng 375 USD).

Liên hệ chúng tôi

Email: ceestudies@uj.edu.pl

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Jagiellonian University

Xem 3 các khóa học tại Jagiellonian University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Price
Free
Sinh viên ghi danh vào năm 2018/2019 sẽ được học miễn phí nhờ sự tài trợ của Trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc gia. Ngoài ra còn có cơ hội cung cấp cho sinh viên nước ngoài học bổng trị giá 1 500 zł / tháng (khoảng 375 USD).
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date