Mô tả chương trình

Nghiên cứu toàn cầu và Phát triển là một chương trình liên ngành, nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về các quá trình toàn cầu hoá trong các lĩnh vực hoạt động của con người: luật, chính trị, kinh tế, lịch sử, quan hệ xã hội, văn hoá và truyền thông. Sinh viên nhận được kiến ​​thức cốt lõi về những hiện tượng của toàn cầu hoá và phát triển quốc tế cũng như chuyên về các khía cạnh khác nhau và ảnh hưởng của họ đối với thế giới đương đại. Chương trình được cấu trúc trong một khoảng cách như vậy cho phép sinh viên tập trung vào một phần được lựa chọn của thế giới hoặc các vấn đề và thách thức toàn cầu cụ thể.

Thông tin cá nhân của Graduate

Sinh viên tốt nghiệp chương trình có kiến ​​thức về các xu hướng truyền thống và đương đại chính trong xã hội học, triết học, chính trị và kinh tế toàn cầu. Chương trình này cũng là bước đầu tiên để tiếp tục học tập của học sinh ở trình độ sau đại học và sau đại học trong các lĩnh vực quan hệ quốc tế, nghiên cứu khu vực, khoa học chính trị hay kinh tế. Tốt nghiệp được chuẩn bị để tìm việc làm trong các cơ quan hành chính, các tổ chức quốc gia và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các công ty quốc tế, các tổ chức văn hoá, báo chí và xuất bản.

Kết quả vòng loại

Các ứng cử viên sẽ được xếp vào danh sách xếp hạng theo thời gian đăng ký và thời gian của họ trong thời gian đăng ký dự kiến.

Phí đăng ký

Phí nộp đơn là 20 USD (hoặc 75 PLN, hoặc 18 EUR). Lệ phí được trả riêng cho mỗi lần đăng ký và mỗi lần đăng ký có số tài khoản ngân hàng riêng được chỉ định thanh toán.

Học phí:

  • học phí cho năm đầu tiên: 4 000 EUR (khoảng 5 000 USD)
  • học phí cho năm thứ hai: 4 000 EUR (khoảng 5 000 USD)
  • học phí cho năm thứ ba: 4 000 EUR (khoảng 5 000 USD)

Học phí được trả trong một học kỳ, không muộn hơn ngày đầu tiên của lớp học.

Liên hệ chúng tôi:

Điện thoại: 48 12 664 74 09

Email: glad@uj.edu.pl

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Jagiellonian University

Xem 2 các khóa học tại Jagiellonian University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Price
12,000 EUR
4.000 EUR một năm
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019