Cử nhân Quản lý Du lịch

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Since its foundation in 1964, Tezukayama University has poured its efforts into education that respects the individuality of the students and helps them to flourish. The founding spirit of the univers ... Đọc thêm

Since its foundation in 1964, Tezukayama University has poured its efforts into education that respects the individuality of the students and helps them to flourish. The founding spirit of the university has been handed down to today. The university provides distinctive education in six faculties and nine departments, supported by the following themes: excellence in education; comprehensive academic and non-academic support for students; openness to both the local and international communities; and an abundance of unique characteristics. In addition to the specific education offered by each faculty, the University coordinates with the local community to create a mutually beneficial relationship between individual students and the community. By engaging the expertise of the local community, a student gains valuable experience. At the same time, the community gains by putting its expertise to good use and helping to produce a graduating student that will contribute to society. We are striving to be a university that is open to the community and contributes to society. Another major characteristic of the university is the focused support for job hunting, in the form of initiatives such as “interview-based report internships” and Tezukayama Family (TF) Seminars—the latter offered by a network comprising parents of students, alumni, and parents of alumni. Tezukayama University is brimming with high-quality educational services and the Kizuna to support them. Đọc ít hơn
Nara
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.