Cử nhân Quản lý Nông nghiệp

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The Business University (UDE) was recognized by the Government of the Republic under Decree No. 308/995 of 08/11/95 and is the fastest growing university of the four private universities. Our Universi ... Đọc thêm

The Business University (UDE) was recognized by the Government of the Republic under Decree No. 308/995 of 08/11/95 and is the fastest growing university of the four private universities. Our University has the support of the most important Business Chambers and Professional Associations in the country. Since its recognition in 1998, the Universidad de la Empresa has had a permanent and sustained growth in its enrollment, which amounts to 5,000 students. Đọc ít hơn
Bộ môn
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.