Cử nhân Quản lý môi trường và Công nghệ

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

HCMUT- Chương trình đào tạo của Bach Khoa University đã được cập nhật để đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực quản lý môi trường. Sinh viên trong các Chương trình Quản lý và Công nghệ Môi trường tại ĐHBK - ĐH Bach Khoa University được trang bị cơ sở tri thức về quản lý tài nguyên môi trường, viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên; kiến thức về công nghệ xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn.

Untitled-design.png

Chương trình quản lý môi trường và công nghệ sinh viên học cách liên kết các quyết định quản lý với các sáng kiến ​​bền vững địa phương, khu vực và toàn cầu

Học sinh cũng sẽ tìm hiểu cách liên kết các quyết định quản lý với các sáng kiến ​​phát triển bền vững địa phương, khu vực và toàn cầu và được trang bị để phát triển các giải pháp thay thế rõ ràng cho các tổ chức chuyên nghiệp để đảm bảo một tương lai bền vững, cả về kinh tế và môi trường.

Kỹ năng mềm như làm việc theo nhóm, giao tiếp, xác định

Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư quản lý môi trường và công nghệ có thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và làm việc tại cơ quan quốc gia và địa phương về môi trường, ban quản lý dự án, doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, tổ chức phi chính phủ, các trung tâm và trung tâm tư vấn môi trường trong nước và nước ngoài, các viện nghiên cứu và trường đại học chuyên về quản lý tài nguyên môi trường.

  • Các cơ quan quản lý nhà nước thường tuyển dụng các kỹ sư về quản lý môi trường và khoa học công nghệ tốt nghiệp Bach Khoa University , như Bộ tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Bảo tồn tỉnh; Trung tâm giám sát môi trường của tỉnh; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại địa phương, v.v.
  • Ban quản lý các dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố, địa phương như cải thiện môi trường và vệ sinh môi trường, cải tạo nước lưu vực sông về chất lượng, quản lý chất thải rắn khu công nghiệp, quản lý khu công nghiệp, ...
  • Các công ty thường tuyển dụng các kỹ sư quản lý môi trường và công nghệ tốt nghiệp từ ĐHBK Bach Khoa University , bao gồm: SEEN, Trung tâm phát triển năng lượng (EDEC), Nike Việt Nam, Clover Technologies Group và công ty tư vấn môi trường với chức năng tư vấn trong việc lập báo cáo khả thi cho dự án liên quan đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên, báo cáo đánh giá tác động môi trường và quy hoạch phát triển địa phương / quốc gia / khu vực, v.v.
  • Các tổ chức phi chính phủ (NGOs) thường tuyển dụng các kỹ sư quản lý môi trường và công nghệ tốt nghiệp từ ĐHBK - ĐH Bach Khoa University , bao gồm: IUCN Việt Nam, CARE Việt Nam và các NGO nước ngoài như WWF, Save the Children, ENDA, các tổ chức xã hội như Water và Hiệp hội bảo tồn môi trường, Hiệp hội bảo tồn môi trường, v.v.

Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học đối tác của chúng tôi

Sinh viên có 2 lựa chọn:

  • Phương án 1: Sinh viên theo học tại ĐHBK - ĐH Bach Khoa University trong 4 năm và lấy bằng Cử nhân Quản lý môi trường
  • Phương án 2: Sau khi hoàn thành 02 năm tại ĐHBK - ĐH Bach Khoa University , sinh viên có đủ điều kiện tài chính và học thuật có thể chuyển tiếp lên Đại học Griffith (Úc) sau 02 năm để hoàn thành chương trình Cử nhân. Bằng cử nhân chính thức được trao bởi Đại học Adelaide (Úc). Ưu điểm của phương án này là sinh viên có thể tiết kiệm khoảng 50% tổng chi phí (học phí và chi phí sinh hoạt) so với việc học 4 năm tại Úc để lấy bằng Cử nhân do Đại học Griffith (Úc) trao tặng.

Cấu trúc chương trình giảng dạy

  • Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
  • Thời gian đào tạo: 04 năm tại ĐHBK - ĐH Bach Khoa University
  • Khuôn viên: HCMUT- Khuôn viên trường Bach Khoa University

Danh sách khóa học

Phương pháp số

Vui lòng liên hệ hoặc truy cập trang web của ĐHBK - ĐH Bach Khoa University để biết thêm thông tin.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT Bach Khoa), which is among the top 150 University in Asia by QS Ranking, provides bachelor's degree programs in engineering & business, and a maste ... Đọc thêm

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT Bach Khoa), which is among the top 150 University in Asia by QS Ranking, provides bachelor's degree programs in engineering & business, and a master's degree program in business administration. Đọc ít hơn
Thành phố Hồ Chí Minh