Cử nhân Quản lý

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Shizuoka Prefecture, where Shizuoka Sangyo University is placed, is located almost in the center of Japan. You can get to Tokyo in about 1 hour and to Osaka in about 2 hours using the Shinkansen, and ... Đọc thêm

Shizuoka Prefecture, where Shizuoka Sangyo University is placed, is located almost in the center of Japan. You can get to Tokyo in about 1 hour and to Osaka in about 2 hours using the Shinkansen, and there is also an international airport here. Mt.Fuji, which is very well known all around the world, is located in Shizuoka Prefecture. The climate in Shizuoka is mild, so you can comfortably live here all year round. The economic level of Shizuoka Prefecture is about the same as of such countries as Vietnam, Hungary, Qatar, and Kazakhstan. Shizuoka is rich with delicious food, and here you can experience traditional Japanese culture by visiting local hot springs, shrines, and temples. Đọc ít hơn
Iwata
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.