Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Tập trung Tài chính Hồi giáo)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University College of Bahrain (UCB) was founded in 2002 by Shaikh Dr. Khalid Bin Mohammed AlKhalifa. The University is a non-profit private institution of Higher Education, licensed by the Ministr ... Đọc thêm

The University College of Bahrain (UCB) was founded in 2002 by Shaikh Dr. Khalid Bin Mohammed AlKhalifa. The University is a non-profit private institution of Higher Education, licensed by the Ministry of Education of the Kingdom of Bahrain, where the medium of teaching and learning is in English. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.