Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Quản trị Kinh doanh (BBA) BSC (Hons) Quản lý Kinh doanh - Vương quốc Anh / Hoa Kỳ được công nhận

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Xếp hạng

$expand_more $expand_less

Học bổng và tài trợ

$expand_more $expand_less

Học phí Chương trình

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Cơ sở vật chất

$expand_more $expand_less

Nhận xét của sinh viên

$expand_more $expand_less

Khoa

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The International University in Geneva,provides a unique learning environment combining both theoretical and practical learning experience in a truly international context. The IUG education in Switze ... Đọc thêm

The International University in Geneva,provides a unique learning environment combining both theoretical and practical learning experience in a truly international context. The IUG education in Switzerland provides the essential skills necessary for a successful business career. Đọc ít hơn
Geneva
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.