Cử nhân Quản trị Kinh doanh về Nghệ thuật Ẩm thực Chuyên nghiệp (Chương trình Phối hợp với Le Cordon Bleu)

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Dusit Thani College is a private educational institute specializing in hospitality training. It forms part of the Dusit International Group, one of the best-regarded five-star hotels' groups in Thaila ... Đọc thêm

Dusit Thani College is a private educational institute specializing in hospitality training. It forms part of the Dusit International Group, one of the best-regarded five-star hotels' groups in Thailand. Đọc ít hơn
Bangkok
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.