Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Thanks to years of experience and a broad network of shareholders, Inter College Business School excels at offering a practicality-oriented Business Administration program—for entrepreneurs, by entrep ... Đọc thêm

Thanks to years of experience and a broad network of shareholders, Inter College Business School excels at offering a practicality-oriented Business Administration program—for entrepreneurs, by entrepreneurs. The Inter College Campus is situated in the old city center. It is located close to start-up companies, businesses, and cultural heritage. Study in Amsterdam is an exciting extra dimension to the Inter College experience and the 200+ students following the BBA programs often live in the city and combine their studies with business start-ups for which Amsterdam is famous. We are all about talent and decisiveness. To work hard and not give up. To fall and get up again. Inter College believes in talent and provides the right tools to convert that talent into decisiveness. Đọc ít hơn
Amsterdam
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.