Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Howon University was founded on a spirit of values, independence, and fidelity in 1977. Since our 21st-century knowledge-based society emphasizes constant values-clarification, advances in technology, ... Đọc thêm

Howon University was founded on a spirit of values, independence, and fidelity in 1977. Since our 21st-century knowledge-based society emphasizes constant values-clarification, advances in technology, and growing knowledge for effective engagement with and participation in the global community, we recognize the necessity for continual structural renovation and innovation regarding effective education and incorporation into the new society. To this end, we are striving towards the enhancement of our campus community through the creation of a "Howon Culture" the development of a well-structured and beautiful campus, and the further systematization of curriculum around the needs of the global community. With a global vision, active community engagement, and a student body growing in both knowledge and personal growth, Howon University will indeed be a major contributor to the global community. Đọc ít hơn
Gunsan-si
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.