Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Chứng nhận

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

TED University (TEDU) is a young, dynamic university, located in the heart of Ankara. It was founded in 2012 by the Turkish Education Association (TED), which has been pioneering the development of ed ... Đọc thêm

TED University (TEDU) is a young, dynamic university, located in the heart of Ankara. It was founded in 2012 by the Turkish Education Association (TED), which has been pioneering the development of education in Turkey since 1928. Đọc ít hơn
Thổ Nhĩ Kỳ
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.