Cử nhân Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Kế toán

Chung

Có sẵn 3 địa điểm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Chứng nhận

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse comm ... Đọc thêm

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse community of students, offering academic programs and personalized services of quality, meeting the needs of the adult learner. Đọc ít hơn
Miami Lakes , Tampa , Orlando + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.